x
SE  PL  GB  FR
Ringar på vattnet
Ringar på vattnet

Ringar på vattnet


Orranäsasjön


LNUs
LNUs "spadtag" i Kalmar, 27 jan 2016

med Stefan Lövén, Stephen Wang, Johan Persson, Skanska, Sveafastigheter och student som pusslade ihop det nya samlade området. Invigning 2020!

Atrio Arkitekter
Atrio Arkitekter

- projekterar hus och inredning med lång varaktighet och god arkitektur som ansluter till naturens kretslopp, och som i första hand utnyttjar förnyelsebara resurser.

AquaTeq
AquaTeq


Slamsugning tömmer trekammarbrunnar

BEVI
BEVI

- är ett av Skandinaviens mest betydande företag för leverans och service av elektriska drivutrustningar för maskintillverkare, processindustrier och kraftverk.

ELAJO MEKANIK AB
ELAJO MEKANIK AB

ELAJO är ett av Sveriges ledande företag inom el, mekanik och energi. Man har lång erfarenhet av tillverkning i rostfritt stål samt andra höglegerade material som Inconell, Incoloy mm

FLEXIFUEL - TRIPLE HELIX SAMVERKAN
FLEXIFUEL - TRIPLE HELIX SAMVERKAN

EURONOM har tillsammans med Linnéuniversitetet och Energimyndigheten arbetat fram en demonstrationsanläggning för effektiv energianvändning

FLK
FLK

- problemlösning inom vvs, miljö, gas, kyla och fastighetsautomation. Installationstekniken inom: Vård/sjukhus, industri, publika miljöer, kontor, bostäder och skolor.

GILA CONTROL SYSTEM
GILA CONTROL SYSTEM


Utvecklar och levererar styr- och övervakningsanläggningar för industrier, processer och fastigheter

IUC Kalmar län
IUC Kalmar län

Främjar industriell tillväxt
-företagsutveckling
-medfinansierade utvecklingsprojekt
-yrkeshögskoleutbildning

JOAB
JOAB


Marknadsledande på sopbilsaggregat

Kalmar Energi
Kalmar Energi

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör och förser sina kunder med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Säljer el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Omsätter årligen ca 800 miljoner och har cirka 100 medarbetare.

KSRR
KSRR

Kalmarsundsregionens Renhållare
Ett kommunalförbund grundat av Kalmar-, Mörbylånga-, Nybro- och Torsås kommun för att ta hand om uppgiften kring insamling, hantering och information gällande hushållsavfallet i området.

Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län

Landstinget har visionen att vara hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vårt landsting jobbar hälsofrämjande och ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar.

Lunda Hydro AB
Lunda Hydro AB

- driver konsultverksamhet med inriktning avfall, vatten och mark. Har ett brett nätverk och nära samarbete med universitet med stor erfarenhet av uppdragsforskning inom dessa tjänsteområden.

Grontmij
Grontmij

- är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Grundprincipen är "Sustainability by Design".

Läckeby Products
Läckeby Products

- tillverkar, säljer och marknadsför Roto-Sieve trumsilar, som separerar fasta partiklar och fibrer från vätska genom silning. Trumsilarna bygger på en väl beprövad teknik med självrengörande funktion som ger ett mycket gott resultat och minimerar underhållet.

Mercatus Engineering
Mercatus Engineering

Med Europas bredaste program för rening av kylvätskor, skärvätskor, oljehaltigt vatten, färgvatten, tvättvatten, kondensatvatten och vatten efter biologisk rening har Mercatus för många blivit det självklara valet.

NQA SWEDEN AB
NQA SWEDEN AB

- har som målsättning att hjälpa organisationer med verksamhetsförbättringar, riskhantering och certifieringar.

Ork-Idé AB
Ork-Idé AB

- är din coach, fortbildare, processledare, utredare, initiativtagare, projektutvecklare så att ni kan komma från ord till handling med hållbar tillväxt. Ork-Idé har mångårig internationell erfarenhet med kommuner, andra myndigheter och företag.

Projektengagemang Devellum
Projektengagemang Devellum

Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom samhällsbyggnad och industri. Med vår kunskap och vårt integrerade arbetssätt bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och våra kunders ökade värde.

QMT
QMT

- har specialistkunskaper inom avancerad tillverkning, skyddsgassvetsning och orbitalsvetsning. Utvecklings- och forskningsavdelningar står till förfogande, där konstruktions- och produktfrågor kan bearbetas.

TBS YARD AB
TBS YARD AB

- är ett ungt svenskt företag som levererar unik kompetens inom komposit (ACM) produkter. Djupgående kunskaper inom kompositens egenskaper, lång erfarenhet av design och en kontinuerlig dialog med vetenskapssamhället är pelarna i verksamheten.

Urban Water Management
Urban Water Management

- arbetar för att vara den främsta förmedlaren av kunskap mellan forskning och praktik och det självklara valet av rådgivare, utredare och samarbetspartner vid utveckling och planering av vatten- och avloppshantering.

WSP
WSP

- har kompetens, erfarenhet och resurser som konsult inom samhällsbyggnad när det gäller att planera, analysera, projektera och leda projekt

VATTEN & SAMHÄLLSTEKNIK
VATTEN & SAMHÄLLSTEKNIK

Vatten och Samhällsteknik är det lilla Kalmarföretaget som hjälper stora flygplatser som Landvetter och Arlanda att leva upp till allt hårdare miljökrav

WaStop PVC/PE
WaStop PVC/PE

WAPROs revolutionerande patenterade och certifierade WaStop backventilen

XYLEM
XYLEM

Med 12 000 engagerade medarbetare i mer än 150 länder har Xylem resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. En grundläggande del av arbetet är att utveckla nya tekniker som förbättrar sättet att använda, förvara och återanvända vatten.

SAMORDNING OCH KOMPETENS  - vår strategi
SAMORDNING OCH KOMPETENS - vår strategi


BUSINESS            - vårt mål
BUSINESS - vårt mål


Kontraktsskrivning för vattenrening i Kina

Se våra medlemsföretag

Regional plattform för innovation & förnyelse

Många intressanta idéer och lösningar som ligger och väntar på aktivitet, resurser, expertis och kanske partner för genomförande kan nu bli verklighet! Samverkan är ledordet för att komma igång. Linnéuniversitetet, SP-koncernen, IVL och många fler finns i vårt nätverk.

grafik-flik

Strategisk utveckling - något för Ditt företag?

 

Behov av produktutveckling, effektivisera produktionen eller hitta nya marknads- och kommersialiseringsmöjligheter? Tillsammans med professionella coacher och möten med andra företag i liknande situationer är några exempel på vad vi kan erbjuda Dig och Ditt företag.

grafik-flik

WAPROs största backventil

 

Europa står för 50 procent av Wapros exportförsäljning utanför Norden. Tyskland, England och Schweiz är de största export marknaderna. Nya Zeeland och Australien står för tolv procent av exportförsäljningen idag. Kerry Olsson konstaterade att försäljningen på dessa marknader ökar.

grafik-flik

Cirkulära Småland

Hantera Ditt avfall smartare och bli en vinnare! var temat på ett frukostmötet under hösten. KSRR + Scandic är ett gott exempel på hur avfall, inkl matavfall, effektivt kan bli både en hållbar och ekonomiskt fördelaktig affär för båda parter. Hur arbetar Ditt företag med avfall? Hur kan Ditt företags resurser bli till nytta för andra företag? Intresserad av att få veta mer? Läs mer!

grafik-flik
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies